Στοιχεία εταιρείας
Ισολογισμοί
Ανακοινώσεις
Η εταιρεία μας σύμφωνα με το Άρθρο 232 ν.4072/2012 δημοσιεύει εδώ ότι προβλέπεται για δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.

Μία ανάρτηση της e-isologismoi.eu
ΘΡΙ ΠΙ ΕΛ ΑΞΙΟΝ ΕΠΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2012
ΘΡΙ ΠΙ ΕΛ ΑΞΙΟΝ ΕΠΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ,  19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΦΜ 998880911
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122580599000
2013
2014
2015